Công ty Cổ phần Thực phẩm NET

Địa chỉ: Km4-Quốc lỗ 3, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Nhà máy Hà Nội

Địa chỉ: Km4, quốc lộ 3, Thôn Lộc Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0243 8800999 – hotline: 0907902268

 

 

Liên hệ
0907902268