Chương trình đổi ba lô cho bé
Tên chương trình khuyến mại:Mua Kokomax Đổi Ba Lô Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:toàn quốc Hình thức khuyến mại: Đổi vỏ hộp Kokomax lấy balo Thời gian khuyến mại:từ 15/8/2018 đến 15/10/2018....
Xem thêm
0907902268